Volebná konferencia SsFZ - výsledky
Autor: SsFZ
Zdroj: SsFZ
15.12.2017, Michaela Majerová

Volebná konferencia SsFZ - výsledky

15.12.2017, Michaela Majerová
Do orgánov SsFZ na nasledujúce volebné obdobie boli dňa 15.12.2017 zvolení:

Predseda SsFZ - Jozef Paršo

Podpredseda SsFZ (ZA kraj) - Igor Krško

Podpredseda SsFZ (BB kraj) - Juraj Pilát

 

Do Výkonného výboru SsFZ boli zvolení:

Člen VV SsFZ - ekonomický manažér - Stanislav Neuschl

Člen VV SsFZ - zástupca trénerov - Vojtech Kováč

Člen VV SsFZ - zástupca rozhodcov - Ján Tomčík

Ďalší členovia VV SsFZ - Ľubomír Samotný, Jaroslav Jekkel, Ján Majsniar, Andrej Stašiniak, Stanislav Špila

Predseda Revíznej komisie SsFZ - Ladislav Slanec

Predseda Disciplinárnej komisie SsFZ - Miroslav Schneider

Predseda Odvolacej komisie SsFZ - Roman Horák

 

Delegáti na Konferenciu SFZ za SsFZ:

Žilinský kraj: Andrej Stašiniak, František Vorel, Ján Studený, náhradníci: Boris Burger, Miroslav Minarčík

Banskobystrický kraj: Ľubomír Auxt, Dezider Balajthy, Ernest Peterke, náhradníci: Vojtech Kováč, Dušan Šipikal, Gabriel Zsigmond

Bol schválený návrh kandidátov do orgánov SFZ na Konferenciu SFZ:

  • Ján Kováčik - prezident SFZ
  • Karol Belaník - člen VV SFZ, viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
  • Milan Ľalík - predseda Odvolacej komisie SFZ
  • Peter Kohút - predseda odvolacieho orgánu licenčného konania
  • Richard Havrilla - 1. viceprezident SFZ
Prečítané: 756x