Potreba vzájomnej komunikácie – Návratka

16.07.2018, Michaela Majerová
Nakoľko sa nám spoliehanie na kontakty v ISSF dlhodobo neosvedčilo, pripravuje sekretariát SsFZ, z poverenia VV pre potrebu vzájomnej komunikácie (najmä medzi samotnými FK) aktuálny adresár futbalových klubov. Z tohto dôvodu žiadame priloženú návratku vyplniť podľa pretlače a odoslať na uvedenú e-mailovú adresu, prípadne doručiť na sekretariát SsFZ. Návratku vyplnia a odošlú všetky FK, ktorých družstvo(á) dospelých a mládeže štartujú v súťažnom ročníku 2018/2019 v súťažiach SsFZ. V prípade, že kontakty v adresári od minulého súťažného ročníka nezmenili, oznámte nám, že „údaje zostávajú aktuálne“. Adresár klubov po zostavení umiestnime na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ.

Návratka TU

Prečítané: 827x