MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017
11.08.2017, Michaela Majerová

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je
určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez
účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA).
Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť
projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až
priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje -
základné kolá vo svojich krajoch.
Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený
pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14.
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8.
2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com

 

Prečítané: 549x