Komisia ženského futbalu

Zloženie komisie
Meno Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ladislav Németh predseda 0905 342 399 nemethlaco55@gmail.com
Vladimír Vesel člen 0915 975 150 vladimir.vesel@gmail.com
Dušan Šipikal člen 0905 319 273 duskosipko@gmail.com
Martin Prieboj člen