Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0038
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 23.´ R správne nenariadil pokutový kop pre H, nakoľko nedošlo k porušeniu PF. V 24.´ správne udelil 2x ŽK, následne ČK a vylúčil z technickej zóny trénera H Marcel Dohnálek 1063366 za opakovaný nedostatočný rešpekt voči R vyjadrením nesúhlasu s jeho rozhodnutím.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0038
Klub: MFK Baník Veľký Krtíš
Dátum zaevidovania: 04.11.2019 13:50
Dátum vyriešenia: 04.11.2019 13:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 04.11.2019 13:50