Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0037
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 82.´ R nesprávne neriadil PK pre D. V danom momente nedošlo k porušeniu pravidiel.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0037
Klub: TJ Slovan Dudince
Dátum zaevidovania: 25.10.2019 15:10
Dátum vyriešenia: 25.10.2019 15:10
Stav: Vyriešené