Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0036
sťažnosť čiastočne opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 51.´ R správne udelil ČK po 2. ŽK hráčovi H č.17, nakoľko zmaril sľubne sa rozvíjajúcu akciu, držaním súpera (nie podrazenie). Pokutový kop a udelenie ČK boli uvedené v ZoS v opačnom poradí. V 63.´ R správne udelil ČK po 2. ŽK hráčovi H č.20, za kopnutie súpera riskantným spôsobom. R na základe podnetu od KR doplnil uvádzané striedanie, ale až po oficiálnom uzatvorení ZoS. R bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0036
Klub: MŠK NOVOHRAD Lučenec
Dátum zaevidovania: 25.10.2019 15:09
Dátum vyriešenia: 25.10.2019 15:10
Stav: Vyriešené