Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0029
sťažnosť nepreukázateľná
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Z predloženého videozáznamu nie je možné predmetné situácie objektívne vyhodnotiť, preto ju KR považuje za nepreukázateľnú. KR SsFZ postúpila návrh na potrestanie D klubu na DK SsFZ z dôvodu vyhotovenia nekvalitného videozáznamu.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0029
Klub: ŠK Tvrdošín
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 07:12
Dátum vyriešenia: 04.10.2019 07:12
Stav: Vyriešené