Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0028
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Situáciu z 91.´ stretnutia nie je možné z videozáznamu posúdiť, KR sa prikláňa k rozhodnutiu R udeliť ČK hráčovi H č. 21 Tomáš Régi 1161887 za HNS – vulgárny verbálny prejav po MFS na HP: „daj sa vyšetriť ty kokot“ a zároveň demonštratívne zatlieskanie R. V 87.´ AR2 správne signalizoval hráča mimo hry. V 36.´ nedošlo k porušeniu PF, R nechal správne pokračovať v hre. V 79.´ dosiahlo mužstvo D regulárny gól, nejednalo sa o hráča mimo hry. Na situáciu v 86.´ sa v zmysle RS nie je možné sťažovať (udelenie ŽK - bod nespĺňa náležitosti). K bodu 6. – voči dĺžke hracieho času sa v zmysle RS nie je možné sťažovať (bod nespĺňa náležitosti). Bod 7. podnetu nespĺňa náležitosti. K bodu 8. - z dôvodu závažného obvinenia delegovaných osôb a domáceho klubu (podozrenie z ovplyvňovania stretnutia), KR SsFZ postúpila podanie na riešenie DK SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0028
Klub: OFK Olováry
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 07:08
Dátum vyriešenia: 04.10.2019 07:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 04.10.2019 07:09