Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0026
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 86.´ došlo k nezavinenému stretu brankára H č.20 s hráčom D č.11. R správne neudelil žiadnu disciplinárnu sankciu voči brankárovi.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0026
Klub: TJ Lovča
Dátum zaevidovania: 27.09.2019 08:54
Dátum vyriešenia: 27.09.2019 08:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 27.09.2019 08:54