Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0014
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 55.´ R správne nenariadil PK pre mužstvo H. V uvedenom momente bola ruka súpera v prirodzenej polohe, nedošlo k zakázanej hre rukou hráča D vo vlastnom PÚ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0014
Klub: FK Selce
Dátum zaevidovania: 01.09.2019 11:57
Dátum vyriešenia: 01.09.2019 11:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 01.09.2019 11:57