Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0013
odpoveď
Váš nesúhlas bol akceptovaný a v zápise o stretnutí bola vykonaná zmena v udelení ŽK. Osobný trest v 62.´ dostal hráč H č. 15 Juraj Mráz 1229446 v zmysle popisu priestupku.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0013
Klub: TJ Jednota Bánová
Dátum zaevidovania: 01.09.2019 11:55
Dátum vyriešenia: 01.09.2019 11:55
Stav: Vyriešené