Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0011
odpoveď
Dobrý deň, zverejnenie videozáznamov bolo kontrolované 23.8.2019 o 7:40 a v tom čase Váš videozáznam zverejnený nebol. Z tohto dôvodu KR SsFZ zaslala informáciu DK SsFZ o jeho nezverejnení.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0011
Klub: TJ Jednota Bánová
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 19:36
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 19:36
Stav: Vyriešené