Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0003
odpoveď
Dobrý deň, Vašu žiadosť KR SsFZ neakceptuje. Uveďte presný popis, čo treba opraviť v zápise o stretnutí (minutáž, správny popis priestupku).
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0003
Dátum zaevidovania: 05.08.2019 09:42
Dátum vyriešenia: 05.08.2019 09:42
Stav: Vyriešené