Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0002
odpoveď
Dobrý deň, KR SsFZ má povinnosť sledovať splnenie pokynov uvedených v XXVII. kapitole RS vo futbale 2018/2019. Nakoľko neboli splnené podmienky bodov 1. a 10., KR SsFZ musela následne informovať DK SsFZ o uvedených nedostatkoch. Ďalší postup riešenia je v kompetencii DK SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0002
Klub: ŠKM Liptovský Hrádok
Dátum zaevidovania: 10.07.2019 11:12
Dátum vyriešenia: 10.07.2019 11:12
Stav: Vyriešené