Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0066
odpoveď
Dobrý deň, KR SsFZ nevyhovela Vašej žiadosti o zmenu delegovania rozhodcov na predmetné MFS z dôvodu jej oneskoreného zaslania. Aby mohlo byť Vašim žiadostiam v budúcnosti vyhovené, prosím o ich zasielanie v dostatočnom predstihu, čo najskôr po oficiálnom zverejnení zmeny termínu MFS.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0066
Klub: FC 98 Hajnáčka
Dátum zaevidovania: 05.06.2019 17:52
Dátum vyriešenia: 05.06.2019 17:52
Stav: Vyriešené