Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0065
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Situáciu z 70.´ stretnutia nie je možné z videozáznamu posúdiť, KR sa prikláňa k rozhodnutiu R a navrhuje disciplinárne riešenie hráča D č.27 Ľudovít Jamnický 1218914 v zmysle popisu priestupku v zápise o stretnutí za HNS – okríknutie rozhodcu slovami: „ty kokot jebnutý!“
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0065
Klub: TJ Tatran VLM Pliešovce
Dátum zaevidovania: 05.06.2019 15:45
Dátum vyriešenia: 05.06.2019 15:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 05.06.2019 15:45