Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0064
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: KR SsFZ považuje Vašu sťažnosť za neopodstatnenú, zároveň nespĺňa náležitosti RS vo futbale 2018/2019.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0064
Klub: TJ Nenince
Dátum zaevidovania: 05.06.2019 15:43
Dátum vyriešenia: 05.06.2019 15:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 05.06.2019 15:43