Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0059
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 34.´ nedošlo zo strany brániaceho hráča k zakázanej hre vo vnútri pokutového územia, rozhodca nechal správne pokračovať v hre. V 79.´ mal R nariadiť priamy voľný kop a hráčovi H udeliť ČK za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti (nemal byť nariadený PK ako je uvedené v sťažnosti). Ostatné body sťažnosti neprerokovala, nakoľko nespĺňajú náležitosti kapitoly XIX Rozpisu súťaží 2018/2019.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0059
Klub: OFK Kotešová
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 16:19
Dátum vyriešenia: 10.05.2019 16:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 10.05.2019 16:20