Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0058
odpoveď
KR SsFZ považuje počin hráča H č.8 Peter Petík 1148828 v 73.´ stretnutia za inzultáciu - úmyselné prudké udretie loptou do hlavy. Navrhuje disciplinárne pozastavenie činnosti DZ Miroslava Gondáša 1014243 na 4 týždne od 29.4.2019. Rozhodcovia boli riešení pozastavením delegovania v MFS dospelých v kompetencii KR.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0058
Dátum zaevidovania: 04.05.2019 09:29
Dátum vyriešenia: 04.05.2019 09:29
Stav: Vyriešené