Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0057
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 34.´ AR2 v dobrom pozičnom postavení nesprávne signalizoval hráča H ako HMH a R nesprávne neuznal regulárny gól H. V 86.´ obranca dovoleným spôsobom odobral loptu útočníkovi. R nemal nariadiť PK. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0057
Klub: OŠK Radzovce
Dátum zaevidovania: 26.04.2019 07:12
Dátum vyriešenia: 26.04.2019 07:12
Stav: Vyriešené