Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0056
sťažnosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Situácia z 48.´ sa nedá z videozáznamu jednoznačne posúdiť, či bola lopta celým objemom za bránkovou čiarou, v danom momente rozhodol AR2. Nakoľko bol správne pozične postavený, KR sa prikláňa k správnosti jeho rozhodnutia – bod sťažnosti neopodstatnený, zároveň nespĺňa náležitosti RS vo futbale 2018/2019 (neuvedenie minutáže podľa futbalnetu).
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0056
Klub: ŠK Čierne
Dátum zaevidovania: 26.04.2019 07:07
Dátum vyriešenia: 26.04.2019 07:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopodstatnená sťažnosť 40 EUR 26.04.2019 07:08