Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0050
sťažnosť nespĺňa náležitosti
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Sťažnosť nespĺňa náležitosti RS vo futbale 2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak je súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0050
Klub: ŠKM Liptovský Hrádok
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 07:48
Dátum vyriešenia: 12.04.2019 07:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
sťažnosť nespĺňa náležitosti 40 EUR 12.04.2019 07:49