Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0049
sťažnosť nepreukázateľná
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Na uvedené majstrovské futbalové stretnutie U15 bol pôvodne delegovaný rozhodca z nominačnej listiny SsFZ. Bohužiaľ, kvôli jeho nedôslednosti pri sledovaní zmien v delegačnom liste nevedel o tom, že sa mal na uvedené MFS dostaviť. Za uvedenú chybu sa KR SsFZ dodatočne ospravedlňuje a pôvodne delegovaného rozhodcu bude riešiť v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ". Vzájomnou dohodou zástupcov oboch zúčastnených klubov viedol MFS rozhodca – laik a je na zamyslenie, že zástupcovia Vášho klubu súhlasili s tým, aby viedla stretnutie osoba, podľa ich názoru v stave opitosti. V prípade ak stretnutie vedie po vzájomnej dohode zástupcov klubov rozhodca – laik, KR SsFZ nemá na túto osobu sankčný dosah a preto sa len môže vyjadriť k správnosti, či nesprávnosti jeho rozhodnutia pred dosiahnutím gólu družstva D v 70.´. Pokiaľ v danom momente došlo zo strany hráča H k nešportovému správaniu – kritika rozhodcu, KR SsFZ má za to, že v danom momente R postupoval správne. Uvedenú situáciu však nie je možné z videozáznamu posúdiť a preto považuje Vašu sťažnosť na nepreukázateľnú. Ostatné, Vami uvedené skutočnosti (napadnutie trénera H, obvinenie z opitosti a žiadosť o kontumáciu MFS) nie sú v kompetencii KR SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0049
Klub: FK Tatran Turzovka
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 07:43
Dátum vyriešenia: 12.04.2019 07:43
Stav: Vyriešené