Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0048
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 59.´ mal R nariadiť PK pre družstvo H za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera hráčom D vo vlastnom PÚ. Hráčovi D mal udeliť ŽK. V 67.´ mal R nariadiť PK pre družstvo H za podrazenie súpera hráčom D vo vlastnom PÚ neopatrným spôsobom. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0048
Klub: MFK Nová Baňa
Dátum zaevidovania: 05.04.2019 07:32
Dátum vyriešenia: 05.04.2019 07:32
Stav: Vyriešené