Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0047
sťažnosť čiastočne opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: V 47.´ AR2 nesprávne signalizoval hráča H ako HMH, čím R nesprávne neuznal regulárny gól družstva H. V 88.´ R správne nariadil PK pre družstvo D za podrazenie hráča D hráčom H vo vlastnom PÚ. R nesprávne udelil ČK hráčovi H č.2 Samuel Halúska 1329109 za HNS, podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti vo vlastnom PÚ. Za uvedený priestupok mal R udeliť ŽK. R a AR2 boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0047
Klub: MŠK Kysucké Nové Mesto
Dátum zaevidovania: 05.04.2019 07:30
Dátum vyriešenia: 05.04.2019 07:30
Stav: Vyriešené