Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0043
sťažnosť neakceptovaná
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: KR Vašu sťažnosť neakceptuje, z dôvodu jej doručenia po termíne stanovenom v RS 2018/2019.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0043
Klub: FK Mesta Tornaľa
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 08:56
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 16:09
Stav: Vyriešené