Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0042
odvolanie neopodstatnené
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vášmu odvolaniu: Po opakovanom prerokovaní podnetu KR SsFZ nezmenila názor na danú situáciu a ponecháva v platnosti stanovisko zaslané v uznesení č. SsFZ-KR-2018/20.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0042
Klub: FK Strečno
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 08:54
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 08:54
Stav: Vyriešené