Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0041
žiadosť neopodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej žiadosti: V 90.´ postupoval R nesprávne, keď po udelení ČK hráčovi H č.9 Ľubomír Horváth 1074739 znovu nadviazal na hru ešte predtým ako menovaný opustil HP. V tomto prípade nešlo o neuposlúchnutie rozhodnutia R ale neposkytnutie dostatočného času hráčovi k opusteniu HP. Z tohto dôvodu nevidí KR SsFZ dôvod na kontumáciu MFS a považuje Vašu žiadosť za neopodstatnenú - postúpené ŠTK SsFZ. R boli riešení v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0041
Klub: TJ Družstevník Belá - Dulice
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 08:49
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 08:49
Stav: Vyriešené