Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2018/2019-0040
Odpoveď
Doplňte ešte intenzitu priestupku, tá Vám tiež chýba...
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2018/2019-0040
Dátum zaevidovania: 28.10.2018 07:30
Dátum vyriešenia: 28.10.2018 07:30
Stav: Vyriešené