Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0042
odpoveď
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Sťažnosť nespĺňa náležitosti bodu 1 písm. b) kapitoly XIX. Rozpisu súťaží 2017/2018.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0042
Klub: ŠK Dynamo Diviaky
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 20:40
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 20:40
Stav: Vyriešené