Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2017/2018-0041
sťažnosť opodstatnená
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: R v 80.´ nesprávne nariadil PK pre družstvo H za údajné držanie súpera vo vlastnom PÚ. V danej situácii nedošlo k porušeniu PF. R bol riešený v zmysle dokumentu "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ".
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2017/2018-0041
Klub: MFK Bytča
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 14:11
Dátum vyriešenia: 03.11.2017 14:11
Stav: Vyriešené