Komisia rozhodcov
Členovia
Miroslava Migaľová
Miroslav Debnár
Pavol Jánošík
Karol Poláček
Michal Očenáš
Pavel Jánošík
Marek Mastiš
Peter Čajka
Maroš Libiak
Daniel Poláček
Mária Súkeníková
Martin Balko
Bystrík Nemček
Antonín Piaček
Ľubomír Samotný
Ivan Roštár
Milan Staník
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2018/2019-0059sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0057sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0056sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0055sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0054sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
SsFZ-KR-2018/2019-0053sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0051nesúhlas opodstatnený
SsFZ-KR-2018/2019-0050sťažnosť nespĺňa náležitosti
SsFZ-KR-2018/2019-0049sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0048sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0047sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0046sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0045sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0043sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2018/2019-0042odvolanie neopodstatnené
SsFZ-KR-2018/2019-0041žiadosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0039sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0038sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0037sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0036žiadosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2018/2019-0035sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2018/2019-0034sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0032sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0029podnet nepreukázateľný
SsFZ-KR-2018/2019-0027sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0026sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0025sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0024sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0021sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0019sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0017sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0016sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0015sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0014sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0013sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0012sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0011sťažnosť nepreukázateľná