Komisia rozhodcov
Členovia
Miroslava Migaľová
Marek Veky
Miroslav Debnár
Pavol Jánošík
Karol Poláček
Michal Očenáš
Pavel Jánošík
Marek Mastiš
Peter Čajka
Maroš Libiak
Daniel Poláček
Mária Súkeníková
Martin Balko
Bystrík Nemček
Antonín Piaček
Ľubomír Samotný
Ivan Roštár
Milan Staník
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2019/2020-0038sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0037sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0036sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0035sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0032sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2019/2020-0031sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0030sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
SsFZ-KR-2019/2020-0029sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2019/2020-0028sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0027sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
SsFZ-KR-2019/2020-0026sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0025sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0024sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0023sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
SsFZ-KR-2019/2020-0022sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
SsFZ-KR-2019/2020-0019sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0018sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2019/2020-0017sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
SsFZ-KR-2019/2020-0016sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0015sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2019/2020-0014sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0012sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti RS 2019/2020
SsFZ-KR-2019/2020-0007zrušenie sťažnosti
SsFZ-KR-2019/2020-0006sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0005sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2019/2020-0004sťažnosť neopodstatnená