Komisia rozhodcov
Členovia
Miroslava Migaľová
Pavol Jánošík
Karol Poláček
Peter Budáč
Michal Očenáš
Pavel Jánošík
Peter Čajka
Maroš Libiak
Daniel Poláček
Martin Balko
Bystrík Nemček
Antonín Piaček
Ľubomír Samotný
Ivan Roštár
Milan Staník
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2018/2019-0035sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2018/2019-0034sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0032sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0029podnet nepreukázateľný
SsFZ-KR-2018/2019-0027sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0026sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0025sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0024sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0021sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0019sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0017sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0016sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0015sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0014sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0013sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0012sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0011sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2018/2019-0007sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0006sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2018/2019-0003sťažnosť neopodstatnená