Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0045
Odstúpenie zo súťaže V.liga U19, sk. C
KM berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK Hrochoť zo súťaže V. liga U19, sk. D a odstupuje FK ŠK Hrochoť na riešenie VV. KM oznamuje účastníkom V. ligy , sk. C, že ŠK Hrochoť odhlásila družstvo U19 zo súťaže V. liga U19, sk. C. Súťaž bude pokračovať s 9-timi účastníkmi. Družstvá vyžrebované v základnej časti ( 14. – 18.kolo ) s ŠK Hrochoť budú mať v daný termín voľno. O úprave v nadstavbovej časti budú účastníci včas informovaní. ŠK Hrochoť sa považuje za zostupujúce družstvo v súťaži V. ligy , sk. C ( RS XII, bod 10).
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0045
Klub: ŠK Hrochoť
Dátum zaevidovania: 10.03.2020 18:20
Dátum vyriešenia: 10.03.2020 18:39
Stav: Vyriešené