Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0044
Trvalé zmeny MFS- jar 2018/2019 - neschválenie žiadosti
KM nevyhovuje žiadosti o trvalé zmeny MFS- jar 2018/2019. Zdôvodnenie: Žiadosť doručená po termíne - do 15.02.2020, 24:00 ( US 28-31 ). Trvalé zmeny už boli schválené a zverejnené v US 32, bod 1. a 33, bod 2./b.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0044
Klub: TJ Družstevník Dlhá nad Oravou
Dátum zaevidovania: 06.03.2020 10:32
Dátum vyriešenia: 06.03.2020 10:35
Stav: Vyriešené