Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0043
Trvalé zmeny MFS- jar 2018/2019 - neschválenie žiadosti
KM nevyhovuje žiadosti o trvalé zmeny MFS- jar 2018/2019. Zdôvodnenie: Žiadosť doručená po termíne - do 15.02.2020, 24:00,( US 28-31 ). Trvalé zmeny už boli schválené a zverejnené v US 32, bod 1. a 33, bod 2./b. Nutné podať v ISSF žiadosti na zmenu HČ na jednotlivé stretnutia.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0043
Klub: ŠK Tvrdošín
Dátum zaevidovania: 05.03.2020 16:46
Dátum vyriešenia: 06.03.2020 11:11
Stav: Vyriešené