Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0042
TL 2020/2021 - začiatok súťaží mládeže otázka FK
Začiatok súťaží dospelých v ročníku 2020/2021 je plánovaný 01.-02. 08.2020. Otázka FK: Súhlasíte, aby začiatok súťaží mládeže v ročníku 2020/2021 bol tak ako dospelí 01.-02. 08.2020. Odpoveď: A) Áno, FK súhlasí s termínom začiatku súťaží mládeže, tak ako dospelí - 01.-02. 08.2020. B) Nie , FK nesúhlasí s termínom začiatku súťaží mládeže, tak ako dospelí - 01.-02. 08.2020. V prípade odpovede B)-( nesúhlas s termínom 01.-02. 08.2020 ), Vy navrhnite kedy by sa mali začať súťaže mládeže. Odpoveď žiadame zaslať do 25.02.2020, 24:00 podaním na KM v ISSF.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0042
Dátum zaevidovania: 11.02.2020 14:56
Dátum vyriešenia: 11.02.2020 14:56
Stav: Vyriešené