Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0027
Reorganizácia III.liga U15/U13 - otázka
Reorganizácia súťaží mládeže SsFZ , vyplývajúca s požiadavky Konferencie SsFZ a po stretnutiach s klubmi, Vám KM posiela nasledovné otázky: Otázka č. 1. Robiť reorganizáciu súťaže žiakov III.liga U15/U13, sk. A : áno nie Ak je odpoveď áno , treba pokračovať: Otázka č. 2. Ako si Váš klub predstavuje reorganizáciu III.liga U15/U13, sk.A Otázka č. 3. Hrať súťaž III. ligu U15/U13, sk. A dvojičkovo : áno nie Odpoveď žiadame zaslať KM podaním v ISSF v termíne do 25.11.2019
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0027
Dátum zaevidovania: 16.11.2019 18:22
Dátum vyriešenia: 16.11.2019 18:39
Stav: Vyriešené