Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0026
Reorganizácia II.liga U15/U13, sk. juh- otázka
Reorganizácia súťaží mládeže SsFZ , vyplývajúca s požiadavky Konferencie SsFZ a po stretnutiach s klubmi, Vám KM posiela nasledovné otázky: Otázka č. 1. Robiť reorganizáciu súťaže žiakov II.liga U15/U13, sk. juh : áno nie Ak je odpoveď áno , treba pokračovať: Otázka č. 2. Ako si Váš klub predstavuje reorganizáciu II.liga U15/U13, sk.juh. Odpoveď žiadame zaslať KM podaním v ISSF v termíne do 25.11.2019
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0026
Dátum zaevidovania: 16.11.2019 18:12
Dátum vyriešenia: 16.11.2019 18:13
Stav: Vyriešené