Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0016
Žiadosť o videozáznam - podanie k MFS
KM žiada FK TJ Nenince o videozáznam zo stretnutia IV. liga U19, sk. Juh, 12.kolo, 19.10.2019, TJ Nenince - FK Iskra Hnúšťa. Videozáznam je nutné vložiť do Videoarchívu SFZ v ISSF do 21. 10. 2019, 14:00 ( pondelok) v zmysle RS XVII:, bod 8. (druhé a tretie okno ) V prípade nedodržanie termínu odstúpime DK. Posielame Vám link ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tu SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0016
Klub: TJ Nenince
Dátum zaevidovania: 20.10.2019 21:18
Dátum vyriešenia: 20.10.2019 21:26
Stav: Vyriešené