Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0011
Odhlásenie TJ Jednota Málinec - V.liga U19, sk. D
KM berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Jednota Málinec zo súťaže V.liga U19, sk. D a odstupuje FK TJ Jednota Málinec na riešenie VV. KM oznamuje účastníkom V. ligy , sk. D, že TJ Jednota Málinec odhlásila družstvo U19 zo súťaže V. liga U19, sk. D. Súťaž bude pokračovať so 6 - mi účastníkmi. Družstvá vyžrebované s TJ Jednota Málinec budú mať v daný termín voľno.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0011
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 22:29
Dátum vyriešenia: 04.10.2019 23:27
Stav: Vyriešené