Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0010
Vylučenie MFK Nová Baňa - III.liga U19/U17
KM vylučuje z dvojičkovej súťaže III. liga U19/U17 družstvo U19 MFK Nová Baňa v zmysle SP čl 81, bod 1 d) a RS . VV na zasadnutí 03.10.2019 prerokoval uvedenú skutočnosť vylúčenia družstva. Výsledky dosiahnuté s uvedeným družstvom budú anulované. Družstvá vyžrebované s MFK Nová Baňa U19/17 v daných termínoch majú voľno. MFK Nová Baňa je vypadávajúcim družstvom zo súťaže III. liga U19/U17 v ročníku 2019/2020. Uvedený text bude zverejnený v Spravodajcovi č.14, dňa 04.10.2019
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0010
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 22:04
Dátum vyriešenia: 03.10.2019 22:07
Stav: Vyriešené