Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0007
Zmena termínu MFS - neschválenie
KM neschvaľuje zmenu termínu stretnutia III.liga U15/U13, sk. A , TJ Snaha Zborov nad Bystricou -OŠK Nededza, 2 kolo, 11.09.2019, 15:00. Stretnutie sa hrá v pôvodnom termíne. Odôvodnenie: V zmysle RS čl. VI. , bod 7, e) môže KM schváliť len v prípade zdravotných dôvodov v súlade so znením § 6, ods. 3 e) zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia. Nakoľko KM neobdržala také potvrdenie , jej rozhodnutie je také ako je hore uvedené. V prípade, že pred stretnutím FK Zborov predloží KM (sken) uvedené potvrdenie, bude rozhodnutie KM upravené. V súvislosti s uvedením , že FK Zborov boli zobraní hráči na reprezentovanie kraja, si KM preverila danú skutočnosť a zistila , ži sa jedná len o jedného hráča. Preto tiež nie je v tomto termíne ( jeden deň pred stretnutím) možné riešiť uvedenú požiadavku na zmenu termínu ináč ako je hore uvedené .
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0007
Dátum zaevidovania: 10.09.2019 21:40
Dátum vyriešenia: 03.10.2019 22:22
Stav: Vyriešené