Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0005
Odstúpenie zo súťaže V. ligy , sk. D
KM berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Prameň Dolná Strehová zo súťaže V.liga U19, sk. D a odstupuje FK TJ Prameň Dolná Strehová na riešenie VV. KM oznamuje účastníkom V. ligy , sk. D, že TJ Prameň Dolná Strehová odhlásila družstvo U19 zo súťaže V. liga U19, sk. D. Súťaž bude pokračovať so 7 - mi účastníkmi. Družstvá vyžrebované s FK Dolná Strehová budú mať v daný termín voľno.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 21.08.2019 22:28
Dátum vyriešenia: 21.08.2019 22:28
Stav: Vyriešené