Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0004
Náhradná HP
Evidencia HP je agenda ŠTK. Vyjadrenie ŠTK bude KM akceptovať.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0004
Klub: TJ Tatran VLM Pliešovce
Dátum zaevidovania: 22.07.2019 09:59
Dátum vyriešenia: 22.07.2019 09:59
Stav: Vyriešené