Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0003
Úprava zloženia súťaže V.liga U19, sk. B
KM po preverení všetkých zaradených družstiev do jednotlivých súťaží, zistila niektoré nezrovnalosti s postupom zaradenia FK do súťaží. Tento fakt nastal z dôvodu, že FK neprihlásili správne svoje družstvá do súťaží (zmena v súťažiach U19, zle zaradenie postupujúcich, oznámení ObFZ a iné) KM na základe týchto zistení upravuje zloženie súťaže V.liga U19, sk. B, kde zaraďuje ŠK Dynamo Diviaky (13. miesto IV.liga, 2018/2019 ) a nezaraďuje do súťaže SsFZ TJ Družstevník Drážkovce (3.miesto ObFZ MT)
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0003
Dátum zaevidovania: 27.06.2019 16:17
Dátum vyriešenia: 27.06.2019 16:18
Stav: Vyriešené