Komisia mládeže
SsFZ-KM-2019/2020-0001
Úprava zloženia súťaže V.liga U19, sk. A
KM po preverení všetkých zaradených družstiev do jednotlivých súťaží, zistila niektoré nezrovnalosti s postupom zaradenia FK do súťaží. Tento fakt nastal z dôvodu, že FK neprihlásili správne svoje družstvá do súťaží (zmena v súťažiach U19, zle zaradenie postupujúcich, oznámení ObFZ a iné) KM na základe týchto zistení upravuje zloženie súťaže V.liga U19, sk. A, kde v zmysle „Oznámenia ObFZ Čadca“ zaraďuje ŠK Radoľa a nezaraďuje do súťaže SsFZ MŠK Snežnice
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2019/2020-0001
Dátum zaevidovania: 27.06.2019 16:09
Dátum vyriešenia: 27.06.2019 16:20
Stav: Vyriešené