Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0078
Zmena MFS - odloženie
KM berie na vedomie: oznámenie TJ Družstevník Očová o nevycestovaní U19 na stretnutie IV. liga U19,sk. C, 25.kolo, 09.06.2019 , FK Sitno Banská Štiavnica -TJ Družstevník Očová. Stretnutie je odložené. FK Sitno Banská Štiavnica je povinný informovať delegované osoby o odložení stretnutí IV. liga U19.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0078
Klub: Telovýchovná jednota Družstevník Očová
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 18:26
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 18:31
Stav: Vyriešené