Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0077
Zmena MFS - odloženie
KM berie na vedomie: oznámenie FK Rakytovce o nenastúpení U17 na stretnutie II. liga U19/U17, 01.06.2019 , FK Rakytovce- FK Čadca. Stretnutie U19 sa odohrá v pôvodnom termíne. FK Rakytovce je povinný informovať družstvo H o nenastúpení na stretnutie U17 a delegované osoby o odložení stretnutia U17.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0077
Klub: FK Rakytovce
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 08:38
Dátum vyriešenia: 08.06.2019 13:23
Stav: Vyriešené