Komisia mládeže
SsFZ-KM-2018/2019-0076
Zmena MFS - odloženie
KM berie na vedomie: oznámenie MFK Dolný Kubín o nevycestovaní U19/17 na stretnutie II. liga U19/U17, 08.06.2019 , MŠK Rimavská Sobota - MFK Dolný Kubín. Stretnutie sú odložené. MŠK Rimavská Sobota je povinný informovať delegované osoby o odložení stretnutí U19/U17.
Rozhodnutie: SsFZ-KM-2018/2019-0076
Klub: MFK Dolný Kubín
Dátum zaevidovania: 06.06.2019 17:09
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 08:33
Stav: Vyriešené